DİNÇER KARACALAR

 

Otantik liderler, pandemide fark yaratıyor. Köklerini bilen koruyan, kültürel yerel reflekslerin farkında olan, global düşünen ve evrensel değerleri dikkate alan yetkinliklerin güçlendirilmesi “otantik liderler” de öne çıkıyor.

Otantik liderler, güç, para veya mevki gibi kişisel çıkarları için değil; izleyenlere yol göstericilik ve destekleyicilik yapmayı önemsediği için zor zamanların güçlü liderleri oluyorlar.

Her bireyin ve her şirketin pandemiden etkilendiğini anlatan Türkiye’nin Marka ve İletişim Gurusu Ayşen LAÇİNEL, şunları söyledi:

“Ayakta ve hayatta kalan, itibarını varlıklarını koruyan, günün ihtiyacını anlayıp hızla yenilenen markaların liderlerinde, otantik liderlik özelliklerinin öne çıktığını görüyoruz. 

Evrensel düşünen, kültürü ve değerlerini bilen sahte olmayan sahici liderler, varolmaya ve var etmeye devam edecektir. Aynı zamanda, duygusal zekanın duyguların farkında olma ve sosyallik özellikleri ile de, otantik liderlik arasında güçlü bir bağ vardır. Bu konuda, siyasiler, iş insanları ve sanatçılar bireysel danışmanlıklara yoğun talep gösteriyorlar” dedi.

 

Otantik liderliğin pandemide hayat kurtaran 5 temel özelliği şunlardır:

 

1-Kendi amaçlarını anlamak,

2-Davranışlarını sağlam değerlere dayandırmak,

3-Toplumum hassasiyetini bilerek, kendi duyguları ve değerleri ile liderlik etmek,

4-İzleyicileri ve ekosistemindekiler ile güçlü ilişkiler kurmak, onları geliştirmek, yönlendirmek ve şeffaflığı ilke edinmek,

5-Öz disiplin sağlamak,

 

Etiketler :