AL DanışmanlıkSunum Becerileri Eğitimi

Sunum Becerileri Eğitimi

• Sunum Nedir?

• Sunum Yapmak İçin Gerekli Hazırlıklar

• Sunum Öncesi Kontrol

• Sunum Zamanı

• Soruların Cevaplanması

• Karşı Görüşlerin Alınması

• Beden Dili

• Jest ve Mimikler

• Ses Tonu Vurgu

• Sunumda Kullanılan Araçlar

• Sunum Stratejisi

• Konu, Amaç, Plan Farkındalığı

• Örnekler Soru ve Cevaplar

Eğitim Süresi; 2Gün

SUNUM BECERİLERİ EĞİTİM DETAYI

1. GÜN (Sabah)

Tanışma, Eğitim Açılışı

Sunum süreci bilgilendirmesi.

Katılımcıların, sunumla ilgili sorularının ve görüşlerinin alınması.

Bu beyin fırtınası sonrası, alınan cevapların değerlendirilmesi.

Sunum aşamaları üzerinde durulması.

Sunum öncesi hazırlık,

Sunum ve sunum sonrası aşamalarındaki sürecin aktarılması.

(Öğleden Sonra)

Her bir sunum aşamasının ayrı ayrı değerlendirilmesi.

Önce katılımcı görüş ve sorularının alınması

Sonra her aşamada katılma görüşleri ile teorik bilgilerin karşılaştırılması.

İletişim unsurları,

Beden dili,

Jest mimikler,

Sözcüklerin önemi üzerinde durulması.

Görsel örnekler verilmesi.

2. GÜN (Sabah)

Sunum aşamaları ve sürecinin hatırlatılması.

Sunum stratejisinin anlatılmasının ve katılımcılara sunum konuları vererek uygulama yaptırılması.

Bu çalışmaların izlenmesi; gerekli notların alınması ve sunumlar sonrası değerlendirilmesi.

(Öğleden Sonra)

Katılımcı sunumlarının izlenmesi.

Tüm katılımcıların sunumlarının değerlendirilmesi.

Soru ve cevaplar