AL DanışmanlıkAlgı Yönetimi

AlgıYönetimi

• Algı Yönetimi

• Algı Kavramı

• Algı Süresi

• Öz Algı

• Algılanan Algı

• Hedef Algı

• Tutarlılık

• Algıda Seçicilik

• Algılama Gerçek midir?

• Görsel Algı

• İşitsel Algı

• Duygusal Algı

• Örnekler & Uygulamalar

EğitimSüresi; 2Gün

İMAJ & ALGI YÖNETİMİ EĞİTİM DETAYI

1. GÜN (Sabah)

Eğitim Giriş

Tanışma ile başlayan eğitimlerimizde; 

Katılımcıların farkındalıklarını artırmak ve kayıtlı görsel üzerinden çalışabilmek için video çekimi yapılır,

Bunun üzerinden iletişim becerisi bilgisi ile eğitim başlar.

İmaj kelimesinin sözcük anlamı sonrasında bizim kullandığımız anlamı üzerinde durulur.

Katılımcılara neden imajın önemli olduğu sorulur ve yaşam içinden örneklerle imaj kavramı sorgulatılır.

“Algı” kelimesinin sözcük anlamı sonrasından da bizim kullandığımız anlam açıklanır.

Algılama gerçek midir? Sorusu ile algının önemi fark ettirilir.

Öz algı ve algılanan algı kavramları ile öz imaj ve algılanan imaj kavramları açıklanır.

Katılımcıların her biri kendi özalgı/özimajlarını çalışır ve tanımlar.

2. GÜN (Sabah)

İletişimde beden dili ve temel mesajlar üzerinde durulur.

Tanışma, tanıştırma, Sunum ortamlarında workshoplarla,

Videolarla beden dili farkındalığına dikkat çekilir.

Jest ve mimikler anlamı ve ifadeler üzerinde görsel örneklerle çalışır.

(Öğleden sonra)

Diksiyon, ses tonu, vurgu kavramları üzerinde durulur.

Ses çalışması, vurgu, tonlama çalışması yaptırılır.

Duygular ve yansıması konusunda;

Beden dili (jest ve mimikler) ve diksiyon farkındalığını sağlayacak örnek çalışmalar yaptırılır.

Video ile kayıt altına alınır ve üzerinde çalışılır.

Eğitim özeti soru ve cevaplarla eğitim kapanışı yapılır.