Kriz Yönetimi

AL Danışmanlık Katılım Belgeli
Eğitim Süresi : 2 Gün
Video Bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Kriz Yönetimi

• Kriz Yönetimi Nedir?

• Olasılıklar ve Tasarımlar

• Planlama

• Zamanlama

• Organizasyon Şeması ve Görev Dağılımı

• Kriz Nedir?

• Kriz Nasıl Yönetilir?

• Krizden Çıkmanın Alternatif Planları

• Krizden Başarı Çıkartmak

• Kriz Oluşturan Etkenler / Sebepler

• Krizden Etkilenenler

• Kriz ve Başarı

• Söylem Planı

• Eylem Planı

• Tutarlılık ve Önemi

• Örnekler Uygulamalar

Eğitim Süresi; 2Gün

KRİZ YÖNETİMİ EĞİTİM DETAYI

(Sabah)

Tanışma ve Eğitim Açılışı

İletişim süreci ve unsurları ile ilgili bilgi verilmesi.

Etkili iletişimi yaratan unsurlarla, iletişimi zorlaştıran etkenlerin katılımcılara sorulması.

Beyin fırtınası ile aktif bir katılımın yaratılması.

Kriz nedir?

Krize neler sebep olur?

Sorularının cevaplandırılması.

Kriz nasıl fırsata çevrilir?

Farkındalığın yaratılması.

(Öğleden sonra)

Yönetici ve çalışan profilinin, kriz yönetimi yaklaşımı ne olmalı?

Ne olmamalı?

Merkez kurumlarının kriz yönetimi yaklaşımı ne olmalı, ne olmamalı?

Sorularının cevaplanması

Örnek kriz yöneticilerinin vak’a olarak incelenmesi,

Tartışılması,

Değerlendirilmesi.

Durumu anlama / plan / değerlendirme aşamaları.

Kriz ve başarı konularının açıklanması.

Örnek filmler üzerinden değerlendirmelerin yapılması.

Soru ve cevaplarla eğitimin tamamlanması.Etiketler

Eğitim, Kurumsal Eğitimler, Bireysel Eğitimler, İletişim, Kriz, Kriz Yönetimi