Kişisel Kalite

ICF Sertifikalı
Eğitim Süresi : 2 Gün
Video Bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Kişisel Kalite

• Kişisel Duruş Nedir?

• Kişisel Vizyon

• Kişisel Misyon Kalite Nedir?

• Kalitesizlik Nedir?

• Davranışta Kalite

• Tanışma & Ağırlama & Uğurlamada Kalite

• Yüzyüze İletişim ve Kalite

• Telefonda İletişim ve Kalite

• Yazılı İletişim ve Kalite

• Örnekler & Uygulamalar & Workshoplar

EğitimSüresi; 2Gün

KİŞİSEL KALİTE EĞİTİM DETAYI

1. Gün (Sabah)

Tanışma

Eğitim konusu, amaç ve planı anlatıldıktan sonra;

Katılımcıların kendini tanıtması istenir ve videoya çekilir.

Amaç, kişinin duruşu, tarzı ve farkındalığının geliştirilmesi.

Video kaydı üzerinde değerlendirme ve paylaşımlar yapılır, görüşler alınır.

Kalite kavramı üzerinde durulur. Kişisel kalite anlamı ve öneminden ne anlaşıldığı sorulur.

İletişim ortamlarında kişisel kalite ve kalitesizliği örnek görseller, video kayıtları izlenir.

Yorum alınır, kişisel kaliteyi sağlayan unsurlar anlatılır.

İş hayatı, cemiyet hayatı ile ilgili roll playerlar uygulatır.

(Öğleden Sonra)

Tanışmadan, ağırlamadan, uğurlamadan tarz ve kalite referansları anlatılır.

Stil, nezaket ve protokol kuralları üzerinde durulur.

Yüz yüze iletişim, telefonda iletişim, yazılı iletişim ve kalite farkındalığı konusunda bilgiler, örneklerle verilir.

2. Gün (Sabah)

Toplantı ortamında kişisel kalite,

Sunum ortamında kişisel kalite,

İtirazları karşılarken kişisel kalite,

Konulardan; konu / amaç plan farkındalığının önemi vurgulanır.

Beden dili / jest ve mimikler / stil sahibi olmakla desteklendiğinde yaratılan yaka dikkat çeken örnek uygulamalarla konu pekiştirilir.

Roll playerlarla doğru ve yanlış örnekler verilir.

Soru ve cevaplarla eğitim tamamlanır.Etiketler

Eğitim, Bireysel Eğitim, Kurumsal Eğitim, Kişisel Kalite, Kişisel Duruş, Davranış, İletişim, Tanışma